Pati me noćna mora, šta da radim pa da mirno spavam?

Najnovija istraživanja su pokazala da 60-70 procenata ljudi na zapadu u prvom snu imaju trzanje i opuštanje mišića i tijela ili pojedinih dijelova tijela. Isto tako, velik broj anketiranih se žali na otežano disanje, na korištenje antidepresiva, iz skupine inhibitora, na iznenadne unutrašnje nemire, tjeskobu u grudima, trnjenje određenih dijelova tijela, anksioznost i slično. Često su u pitanju neopisivi panični napadi, priviđanje u mraku pa osobe spavaju s upaljenim svjetlom u prostoriji, ili te osobe ne smiju nikako same spavati. Sve ovo bude popraćeno jako ružnim snovima; proganjanje od strane ljudi ili životinja, različitih kreatura, letenje u snu i propadanje u provalije, smak svijeta itd. 

Psiholizi preporučuju tablete koje uglavnom ne donose miran san. 

U islamu se sve ove stvari veoma usko vežu za prakticiranje vjerskih obaveza i izbjegavanje onoga što je zabranjeno.

Ovdje se na prvom mjestu radi o obavljanju dnevnih namaza, posebice posljednjega dnevnog namaza, jacije namaza, pred spavanje. Zamislimo, da imamo nekog moćnoga neprijatelja, kojega valja savladati, i mi bismo pokušali savladati neprijatelja dok on spava. Iznenaditi ga i uništiti, ili makar zaplašiti. Kur’an često spominje da nam je šejtan, Allah nas sačuvao njega, otvoreni neprijatelj. On koristi naš san protiv nas samih, jer je nenaspavana i u snu izmorena osoba osjetljivija u toku dana, lakše mijenja raspoloženja, iznervirana je i teže se opire šejtanskim spletkama, pogotovo ako ovakva stanja potraju.

S druge strane, ljudi zaboravljaju uzeti abdest prije samoga sna i proučiti zaštitni zikr pred spavanje. 

Ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iako su bili neopisivo bogobojazni, ipak su prolazili kroz ovakve neprijatnosti. Ebu Seleme pripovijeda: “Sanjao sam strašne snove zbog kojih bih završio na bolesničkoj postelji sve dok nisam sreo Ebu Katadu i požalio mu se.” Ebu Katade reče: “I ja sam završavao na postelji zbog snova sve dok nisam čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: …’Istiniti snovi su od Allaha, a ružan san je od šejtana. Kada neko od vas vidi u snu ono što prezire, neka blago pljucne tri puta na lijevu stranu i neka traži utočište od Allaha, ti snovi mu neće nauditi.’”

U jednoj verziji stoji da je Ebu Seleme rekao: “Sanjao sam snove koji su mi bili teži od brda sve dok nisam čuo ovaj hadis. Sada me to nimalo ne uznemirava.”

Ovakvi snovi ponekad, ipak, znaju imati svoje tumačenje što se da uočiti u govoru Džerir b. Hazima, koji kaže: “Sanjao sam da držim svoju glavu u ruci. San sam spomenuo Ibn Sirinu, a on mi reče: ‘Da li je živ jedan od tvojih roditelja?’ ‘Nije’, odgovorio sam. ’Imaš li starijeg brata?’, upita me. ‘Imam’, rekao sam. ’Boj se Allaha, čini mu dobročinstvo i ne prekidaj rodbinsku vezu.’” Džerir je rekao da je između njega i njegovog brata Jezida bila nekakva nesuglasica.

Džabir pripovijeda da je jedan čovjek došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je držao hutbu i rekao: “Allahov Poslaniče, sinoć sam usnio kao da mi je glava odsječena pala na zemlju, pa sam je uzeo i ponovo vratio na njeno mjesto.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osmjehnu se i reče: “Ako se šejtan bude poigravao sa nekim od vas u snu, neka to ne spominje drugima.”

U jednoj verziji ove predaje stoji da je ovaj čovjek rekao: “…gledao sam jednim okom u odsječenu glavu.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osmjehnu se i upita: ”A kojim si okom gledao u nju?”

U drugoj predaji od Ebu Hurejre, r. a., stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ovom čovjeku: “šejtan hotimično zastrašuje nekoga od vas, potom obavještava ljude o tome.” Sličan ovome je san Sileta b. Ušejma koji kaže: ”Usnio sam da idem sa skupinom ljudi, a iza nas čovjek sa sabljom u ruci prilazi jednom po jednom i odsijeca im glave, a oni ih uzimaju i ponovo vraćaju na vrat, sve dok nije i moju odsjekao. Uzeo sam je, obrisao kosu od prašine i ponovo je vratio na njeno mjesto.”

You May Also Like

Može li čovjek ureći druge ljude i životinje?

Postoji li “halal hamajlija”?

Da li džini koriste facebook i ostale socijalne mreže?

Kako da samoga sebe zaštitim od šejtana i od džina?