Koja vrsta ljudi je najpodložnija uroku, sihru i ogrami?

Nekad je potreban samo jedan klik na tastaturi kompjutera ili mobilnog telefona do Džehennema a ponekad samo daljinski upravljač TV prijemnika. Većina ljudi ne uči uporedo s modernizacijom, već se predaju masi i prepuste se da ih nosi strujanje životne rijeke ka moru grijeha.

Read More

Moja familija i moj komšija mi prave sihr – kako da se zaštitim?

Ljudi su pod utjecajem džina olahko skloni vjerovanju da im neko iz najbliže rodbine pravi sihr ili da im komšija “šalje” džine, ili postavlja sihr, iako nemaju čvrste dokaze kojima bi puduprijeli svoju uvjerenost. Na veliku nesreću pogođenih, nerijetko se optužuju najmiliji; majka, otac, svekrva, sestra, tetka, itd. Najveći razdor nastaje, kad sihirbaz ili neka “dobra žena” potpali plamen sumnje u srcu opsihrene osobe, optužujući upravo najbližu rodbinu.

Read More

Mogu li džini i šejtani ući u džamiju?

Brojni su vjerodostojni hadisi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima nas Poslanik upozorava na prisustvo šejtana čak i u saffovima klanjača, ako, recimo, saffovi nisu čvrsti, zbijeni i dobro popunjeni, kao i to da šejtani bježe od jednog mjesta, dok se uče ezan ili ikamet.

Read More