Koja vrsta ljudi je najpodložnija uroku, sihru i ogrami?

Nekad je potreban samo jedan klik na tastaturi kompjutera ili mobilnog telefona do Džehennema a ponekad samo daljinski upravljač TV prijemnika. Većina ljudi ne uči uporedo s modernizacijom, već se predaju masi i prepuste se da ih nosi strujanje životne rijeke ka moru grijeha.

Read More

Moja familija i moj komšija mi prave sihr – kako da se zaštitim?

Ljudi su pod utjecajem džina olahko skloni vjerovanju da im neko iz najbliže rodbine pravi sihr ili da im komšija “šalje” džine, ili postavlja sihr, iako nemaju čvrste dokaze kojima bi puduprijeli svoju uvjerenost. Na veliku nesreću pogođenih, nerijetko se optužuju najmiliji; majka, otac, svekrva, sestra, tetka, itd. Najveći razdor nastaje, kad sihirbaz ili neka ...

Read More

Mogu li džini i šejtani ući u džamiju?

Brojni su vjerodostojni hadisi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima nas Poslanik upozorava na prisustvo šejtana čak i u saffovima klanjača, ako, recimo, saffovi nisu čvrsti, zbijeni i dobro popunjeni, kao i to da šejtani bježe od jednog mjesta, dok se uče ezan ili ikamet.

Read More

Da li smrću sihirbaza prestaje djelovati sihr koji je on za života svoga napravio?

Ako je sihr negdje ukopan ili sakriven, ili unesen u tijelo uz piće ili uz hranu, onda je to mukotrpan put dok se tijelo ne očisti od sihra iako džin nije više u tijelu opsihrene osobe. Džini zastrašuju ljude da su opsihreni, da im je neko nešto napravio, došaptavaju im da su teško bolesni ili ...

Read More

Da li džini mogu izazvati bolesti poput padavice, raka, migrene, “šećera”, ili multipleskleroze i koliko je korisna hidžama?

Često se džini kriju u nečijem tijelu samo da bi tu osobu odveli u zabludu, bez cilja da izazovu bolest, mada, kako ranije rekosmo, sam džinski boravak u tijelu nužno dovodi do neke bolesti i poremećaja.

Read More

Kako sihirbaz može znati detalje iz našeg života i može li se sihr liječiti sihrom?

Sasvim je sigurno da sihirbazi uspostavljaju kontakt s džinom pratiocem – Karinom od osoba koje im odlaze i zatraže pomoć. Da bi im impresionirali i da bi im se pokazali u nadnaravnom svjetlu, sihirbazi im spominju događaje iz prošlosti koje ponekad niko ne zna (a Allahu ništa skriveno nije) osim ta osoba, ali, naravno, i ...

Read More