Jedan od dokaza da je sabah-namaz najbolji način da  se čovjek trgne iz nemara i odlijepi sa stepena – duše koja je sklona zlu – jeste i hadis koji bilježi imam Buharija, a prenosi ga Ebu Hurejre, koji kaže da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Najgori slučajevi koje sam imao do sada (a vjerovatno i drugi učači) su se, nakon sihra, dešavali u WC i u kupatilu. Osobe se dugo same kupaju, dugo i često se sminkaju ili ogledaju pred ogledalom, ili sjede na tuti i po sahat telefoniraju i pišu poruke itd., pa ostave vrata od ćenife otvorena (još fakultetski obrazovani) a naši stari, nepismeni, pravili halu 50m od kuće!

I prije sam pisao protiv najnovije najezde kokano "iscjelitelja" i "bioenergetičara" koji su preplavili balkan ali haman najčešće šegače muslimanski živalj zavlačeći im ruke u ianako tanke džepove, a Bogme ih i često, izvodeći iz Dina.

Hadis

Aiše, radijallahu ‘anha, kaže: „Kada bi se razbolio Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, Džibril mu je činio (učio) rukju.“ (Muslim, 4/1718) - Postoje mnogobrojni hadisi koji jasno upućuju na dozvoljenost učenja rukje i koji nas uče da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, učio rukju samome sebi i drugima, naređivao učenje rukje i preporučivao, odnosno odobravao rukju.

Nedavni sadržaj

O snovima i o istihari

Urok

O sihru

Džin ušao na usta

Newsletter

Budite informisani...