Oni koji uđu u Džennet, a tamo ne nađu svoju braću sa kojom su bili u dobru na dunjaluku, imaće mogućnost da se zagovaraju za njih. Reći će:

- Gospodaru, imali smo braće sa kojima smo klanjali i postili na dunjaluku, ali ih ne vidimo među nama!

Allah Uzvišeni će im odgovoriti:

- Idite do Džehennema i izvadite sve one koji u svome srcu imaju i trun dobra!  (BUHARI I MUSLIM)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem:

- Čovjek će doći u Džennet i, vidjevši svoga brata u vatri, će reći: "Šta li je uradio moj prijatelj?"

Uzvišeni Gospodar će tada reći:

- Izvadite njegovog prijatelja iz vatre!

Oni, koji će ostati u Džehennemu će reći:

- Kamo sreće da i mi imamo nekoga ko  bi se zauzimao za nas!

Rekao je Hasan el Basri r.a.: 

- Nađite što više prijatelja u Islamu, jer će oni imati mogućnost da se zauzimaju za vas na Sudnjem danu!

Ibn Qajjim bi govorio:

- Ako me ne vidite među vama u Džennetu, raspitajte se za mene, možda to bude razlog moga ulaska u Allahove blagodati...

 

Hadis

Aiše, radijallahu ‘anha, kaže: „Kada bi se razbolio Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, Džibril mu je činio (učio) rukju.“ (Muslim, 4/1718) - Postoje mnogobrojni hadisi koji jasno upućuju na dozvoljenost učenja rukje i koji nas uče da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, učio rukju samome sebi i drugima, naređivao učenje rukje i preporučivao, odnosno odobravao rukju.

Nedavni sadržaj

O snovima i o istihari

Urok

O sihru

Džin ušao na usta

Newsletter

Budite informisani...